“โออาร์” สยายปีกบุกธุรกิจร้านสะดวกซัก

“โออาร์” สยายปีกบุกธุรกิจร้านสะดวกซัก

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ได้ลงนามสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโออาร์ และ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX) ผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” โดยเข้าลงทุนในสัดส่วน 40% วงเงิน 1,105 ล้านบาท

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ภายใต้แบรนด์ชื่อ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” เป็นการให้บริการเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบให้บริการตัวเอง (Self-service) ที่เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในธุรกิจร้านสะดวกซัก ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของโออาร์ ตามพันธกิจในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป (All Lifestyles) และเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่ 2,000 สาขา และเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันของทั้งโออาร์ และเค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีแผนขยายสาขาร้านสะดวกซักไปยังพื้นที่ต่างๆของโออาร์ และพีทีทีสเตชั่น